Sąskaitų faktūrų išrašymo tvarka

Sąskaitų faktūrų išrašymo tvarka parengta vadovaujantis Buhalterinės apskaitos įstatymu ir Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklėmis.
 
1. Sąskaitos faktūros išrašomos mokėtojo vardu.
2. Sąskaitos faktūros siunčiamos automatiškai mokėtojo nurodytu elektroniniu paštu.
3. Gavus mokėjimą iš juridinio asmens (įmonės) lėšų, sąskaita faktūra išrašoma automatiškai, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po paslaugos suteikimo.
4. Jeigu fizinis asmuo (mokėtojas) nori gauti sąskaitą faktūrą juridinio asmens (įmonės) vardu, mokėjimo paskirtyje reikia nurodyti juridinio asmens (įmonės) pavadinimą.